#Sever 1#Sever 2
Đã làm gái ngành thì chẳng cần thanh danh

Đã làm gái ngành thì chẳng cần thanh danh

Nội dung phim

Đã làm gái ngành thì chẳng cần thanh danh. Dẫu cho người đàn ông trung tuổi trước mặt có là bạn của bố, thì cô cũng mặc kệ. Bố mẹ cô đã biết chuyện, đã từ bỏ cô rồi. Thì còn gì mà phải khóc với sầu nữa. Lúc này, cô chỉ cần tiền để mua iphone 15 mà khoe mẽ với thiên hạ mà thôi. Người đàn ông ấy cũng chẳng ngần ngại nhiều. Ông ta thích vẻ non trẻ của cô, nên đã cho cô thêm mấy đồng. Đối với ông ta, tiền là giấy, và con gái của bạn cũng là đàn bà. Mà giấy thì để đốt, còn đàn bà thì để chơi. CHẳng có câu chuyện nào khác ngoài chuyện đụ nhau…

Diễn viên tham gia phim

N/A